Založit webové stránky nebo eShop

Revize a montáže

Revize a kontroly elektroinstalací, hromosvodů a spotřebičů

602 421 083 

                   

Provádíme veškeré elektrikářské práce:

  • revize elektrických zařízení, hromosvodů (LPS) a spotřebičů
  • TDI - technický dozor investora na stavbách
  • realizace a rekonstrukce elektroinstalací  projekt - montáž- výchozí revize
  • realizace a rekonstrukce hromosvodů (LPS)  analýza rizika - projekt - montáž- výchozí revize 
  • revize pro přihlášení elektroměru při novém odběru nebo odebrání elektroměru

Pro činnost na vyhrazeném elektrickém zařízení máme veškerá oprávnění a osvědčení vyžadovaná legislativou, což je zárukou, že vše bude provedeno v souladu s platnýmy zákony, nařízeními vlády, vyhláškami a normami.

Vyhnete se tak problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména různí elektrozedníci, (předělání bytových jader), elektrotruhláři (instalace nových kuchyňských linek), zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody).

!!! NEŽ SE VÁM NĚKDO ZAČNE VRTAT V ELEKTRICE, OVĚŘTE SI, ŽE MÁ PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ PRO PRÁCI NA VTZ DLE vyhl. 73/2010 Sb.!!!

Našim zákazníkům nasloucháme a snažíme se co nejvíce vyhovět jejich individuálním požadavkům.

Svých zákazníků si vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když našich služeb využívají opakovaně.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

 

       

 
 

       

                       Zaplombovaný odebraný elektroměr                                                     Rozplombováno na revizi pro   

                                                                                                                                     opětovné připojení elektroměru 

 

 

                                          

   

TOPlist